Haberler

Projemizin A.2.2.1 “Hizmet Sunumuna İlişkin Süreçlerin Sadeleştirilmesi Amacıyla Yerel Hizmet Sunum Standartlarının Geliştirilmesi ve Hayata Geçirilmesi” faaliyeti kapsamında geliştirilen standartların yerel düzeyde uygulanabilirliğinin değerlendirilmesi ve büyükşehir belediyelerinde söz konusu standartlara uyumun geliştirilmesi amacıyla, 7-8 Şubat 2022 tarihlerinde önleyici ve koruyucu itfaiye hizmetleri alanında pilot belediye seçilen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne saha ziyareti gerçekleştirildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Türk Standartları Enstitüsü (TSE) temsilcileri ile UNDP Proje Ekibinin katılım gösterdiği toplantıda yapılan grup çalışmaları ile önleyici ve koruyucu itfaiye hizmetleri alanında planlama, koordinasyon ve uygulama alanındaki standartlara uyum ile eğitim, farkındalık, bilinçlendirme, denetim, izleme ve gözden geçirme alanındaki standartlara uyumun gözden geçirilmesi amaçlandı. Balıkesir’deki pilot çalışmaların daha sonra gerçekleştirilecek ikinci saha ziyareti ile tamamlanması bekleniyor.