Haberler

Projemizin A.1.1.8. “Büyükşehir ve Büyükşehir İlçe Belediyelerinde Performans Yönetim Sistemi Geliştirilmesi” faaliyeti kapsamında yürütülen performans yönetimi ve program bütçe çalışması çerçevesinde, pilot belediye olan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’ne saha ziyareti gerçekleştirildi. 10-11 Ocak 2022 tarihlerinde gerçekleştirilen toplantılara, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı temsilcileriyle birlikte, UNDP Proje Ekibi ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi temsilcileri katıldı. Toplantıda, projedeki ilerlemeye ilişkin değerlendirme, performans yönetimi ve dengeli puan kartları: Sorunlar ve çözüm önerileri başlıkları ele alındıktan sonra atölye çalışmaları gerçekleştirildi. Eğitim çalışmaları kapsamında, Program Bütçe Uygulamalı Eğitimi, Ulaştırma Programları Atölye Çalışması, Çevre ve İklim Değişikliği Programları Atölye Çalışması, Yoksullukla Mücadele ve Sosyal Yardımlaşma Programları Atölye Çalışması, Toprak ve Su Kaynakları, İçme Suyu ve Atık Su Hizmet Programları Atölye Çalışması toplantıları düzenlendi. Ziyaretin son toplantısı ise sonuçların gözden geçirilmesi ve sonraki adımların belirlenmesi gündemi ile yapıldı.