Haberler

Projemizin A.1.1.5. “Yerel Yönetimlerde Etkin Bir İnsan Kaynakları Yönetim Sisteminin Kurulmasına İlişkin Standartların ve Prensiplerin Geliştirilmesi” faaliyeti kapsamında, 10-11 Şubat 2022 tarihlerinde Safranbolu Belediyesi’ne pilot ziyaret düzenlendi. Yerel yönetimlerde insan kaynakları yönetimini düzenleyen mevzuat çerçevesinin iyileştirilmesine yönelik öneriler geliştirilmesi amacıyla yapılan pilot çalışmada, proje kapsamında hazırlanan Prensipler ve Standartlar Raporu sunularak, katılımcıların ilkeler ve standartlara ilişkin görüşleri ve mevzuata yönelik önerileri alındı. Toplantıya UNDP Proje Ekibi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı temsilcileri, Safranbolu Belediyesi üst yönetimi ve tüm birim müdürleri katıldı. Toplantıda ayrıca, 6 standart temelinde mevzuat odaklı sorunlar ve öneriler tartışıldı. Pilot çalışmalar sonucu, Yerel Yönetimlerde İnsan Kaynakları Yönetimini Düzenleyen Mevzuat Çerçevesinin İyileştirilmesine Yönelik Öneriler Raporu hazırlanması öngörülüyor.