Haberler

Projemizin A.1.1.9. “AB Üye Devletlerinin Deneyimleri Doğrultusunda Belediye Yönetimindeki Teşebbüslerin İşleyişi Açısından Bir Mevzuat Tasarısı Geliştirilmesi Amacıyla Tavsiyeler Geliştirilmesi” faaliyeti kapsamında, 10-11 Şubat 2022 tarihlerinde Kütahya Belediyesi ve Kütahya İl Özel İdaresi’ne pilot ziyaret gerçekleştirildi. Yerel yönetimlerde belediye/il özel idare şirketlerinin ve bütçe içi işletmelerini düzenleyen mevzuat çerçevesinin iyileştirilmesi ve bir uygulama rehberi hazırlanmasına yönelik çalışmalar yapılması amacıyla, Kütahya Belediyesi ve Kütahya İl Özel İdaresi üst yönetimi, iştiraklerden sorumlu yönetim ve şirket yöneticilerinin katılımıyla, önerilen mevzuat değişiklikleri ile uygulama rehberi tartışıldı ve görüşler alındı. Toplantıya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık da katılım gösterdi. Pilot kurumlarla yürütülecek çalışmalarla Yasal Tavsiyeler Raporunun geliştirilmesi ve bir Uygulama Rehberi hazırlanması öngörülüyor.