Haberler

“A.2.1.1. Mevzuatın uygulanmasının yerel yönetimler üzerindeki etkisinin değerlendirilmesi” faaliyeti kapsamında, yerel yönetim mevzuat ve uygulamalarına yönelik görüşlerin alınması amacıyla, Büyükşehir İlçe Belediye Başkan Yardımcılarının katılımlarıyla bir Odak Grup Toplantısı 11-12 Aralık 2019 tarihinde gerçekleştirilmiştir.