Haberler
“A.1.1.1. İçişleri Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mevzuat Hazırlama Süreci Destek Grubu
(MHSDG) ve Yerel Yönetimler Danışma Grubu (YYDG) kurulması” faaliyeti kapsamında, merkezi
kurum ve kuruluşlar ile MHSDG ve YYDG üyesi Büyükşehir Belediyeleri ve bazı İlçe Belediyelerinin
katılımıyla, 11 Kasım 2020 tarihinde “MHSDG ve YYDG 5 Toplantısı” çevrimiçi olarak
gerçekleştirilmiştir. Toplantıda, Proje faaliyetleri hakkında genel bilgilendirme yapılması amacıyla,
bileşen uzmanlarımız tarafından Eylül 2020 sonu itibarıyla gerçekleştirilen faaliyetler ve çıktılar ile
izleyen 6 aylık dönemde devam eden ve başlayacak faaliyetler ve beklenen çıktılara ilişkin sunum
yapılmış ve “A.1.1.4. İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatına ilişkin 3572 Sayılı Kanunun ve
Yönetmeliğin ilgili hükümlerinin tadil edilmesine ilişkin tavsiyeler geliştirilmesi” faaliyeti kapsamında
uzmanlarımız tarafından hazırlanan raporun özet sunumu yapılarak, rapor önerileri kapsamında
geliştirilen yasal düzenleme önerileri tartışılmış ve katılımcıların değerlendirmeleri alınmıştır.