Haberler

Projemizin A.1.1.8. “Büyükşehir ve Büyükşehir İlçe Belediyelerinde Performans Yönetim Sistemi Geliştirilmesi” faaliyeti kapsamında yürütülen performans yönetimi ve program bütçe çalışması çerçevesinde, Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığı’nda genel değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. 11 Mart 2022 tarihlerinde gerçekleştirilen toplantıya Strateji ve Bütçe Başkanlığı temsilcilerinin yanı sıra, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı temsilcileri ve UNDP Proje Ekibi katıldı. Yerel yönetimlerde program bütçeye geçiş ve bu geçişe ilişkin mevzuatın oluşturulması çalışmaları kapsamında düzenlenen toplantıda, performans yönetimi ve program bütçe çalışmasına yönelik tarafların görüş ve değerlendirmeleri alındı.