Haberler

LAR III Projesi’nin A.1.1.8. “Büyükşehir ve Büyükşehir İlçe Belediyelerinde Performans Yönetim Sistemi Geliştirilmesi” faaliyeti kapsamında bölgesel danışma toplantısı, 13 Ağustos 2021 tarihinde seçilen pilot illerden biri olan Eskişehir’degerçekleştirildi. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen’in açılış konuşmacısı olarak yer aldığı toplantıya, merkezi düzeyde İçişleri Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Türkiye Belediyeler Birliği temsilcileri, il düzeyinde valilik temsilcisi, kaymakamların, büyükşehir ve ilçe belediyelerinin, bakanlıklar taşra teşkilatlarının, üniversite ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katılım gösterdi.