Haberler

Projemizin A.2.1.2. “Yerel Yönetimde Reformların Uygulanması” faaliyeti kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürlükleri ve İçişleri Bakanlığı personeline yönelik Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının yerelleştirilmesi, il seviyesinde belediyelerle merkezi idare kurumları arasında iş birliği ve koordinasyonun güçlendirilmesi, yerel yönetimlerin görev, yetki ve sorumlulukları, iyi uygulamalar, kişisel gelişim gibi konuları içeren eğitim programımız 14-16 Mart 2022 tarihleri arasında Antalya’da başarıyla gerçekleştirildi. Program, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Proje Ekibinin moderasyonunda gerçekleştirilen yerel yönetimlerin rol ve sorumlulukları ile uygulamalara ilişkin genel değerlendirme toplantısıyla sona erdi.