Haberler

Projemizin A.2.2.1 “Hizmet Sunumuna İlişkin Süreçlerin Sadeleştirilmesi Amacıyla Yerel Hizmet Sunum Standartlarının Geliştirilmesi ve Hayata Geçirilmesi” faaliyeti kapsamında geliştirilen standartların yerel düzeyde uygulanabilirliğinin değerlendirilmesi ve büyükşehir belediyelerinde söz konusu standartlara uyumun geliştirilmesi amacıyla, 15-16 Şubat 2022 tarihlerinde tarımsal destekleme hizmetleri alanında Konya Büyükşehir Belediyesi’ne saha ziyareti gerçekleştirildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) temsilcileri ve UNDP Proje Ekibinin katılım gösterdiği toplantıda yapılan grup çalışmaları ile tarımsal destekleme hizmetleri alanında planlama, koordinasyon ve uygulama alanındaki standartlara uyum ile eğitim, farkındalık, bilinçlendirme, denetim, izleme ve gözden geçirme alanındaki standartlara uyumun gözden geçirilmesi amaçlandı. Konya’daki pilot çalışmaların daha sonra gerçekleştirilecek ikinci saha ziyareti ile tamamlanması bekleniyor.