Haberler

Projemizin A.1.1.5. “Yerel Yönetimlerde Etkin Bir İnsan Kaynakları Yönetim Sisteminin Kurulmasına İlişkin Standartların ve Prensiplerin Geliştirilmesi” faaliyeti kapsamında, 17-19 Ocak 2022 tarihlerinde Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’ne pilot ziyaret düzenlendi. Yerel yönetimlerde insan kaynakları yönetimini düzenleyen mevzuat çerçevesinin iyileştirilmesine yönelik öneriler geliştirilmesi amacıyla yapılan pilot çalışmada, proje kapsamında hazırlanan Prensipler ve Standartlar Raporu sunularak, katılımcıların ilkeler ve standartlara ilişkin görüşleri ve mevzuata yönelik önerileri alındı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ile de görüşme gerçekleştirilen ziyaret kapsamında, belediyenin ilgili birim yöneticileri ile 6 standart temelinde toplantı gerçekleştirilerek öneriler alındı. Program kapsamında ayrıca Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin insan kaynakları yönetim sistemi de incelendi. Pilot çalışmalar sonucu, Yerel Yönetimlerde İnsan Kaynakları Yönetimini Düzenleyen Mevzuat Çerçevesinin İyileştirilmesine Yönelik Öneriler Raporu hazırlanması öngörülüyor.