Haberler

A.1.1.2 Ülke deneyimlerinin değerlendirilmesi yoluyla yerel yönetimlerin kredi alma  sisteminin güçlendirilmesine ilişkin mevzuat tasarısına yönelik tavsiyeler geliştirilmesi faaliyeti” kapsamında, 17-18 Haziran 2019 tarihlerinde, yerel yönetimlerin kredi sisteminin güçlendirilmesine ilişkin mevzuat tasarısının geliştirilmesi için yazılmakta olan taslak raporun ön bulgularının  tartışıldığı  “Ülke Deneyimlerinin Işığında Yerel Yönetimlerin Kredi Alma Sistemlerinin Güçlendirilmesi Çalıştayı” Ankara Gölbaşı Vilayetler Evi’nde 30’dan fazla belediyenin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.