Haberler

“A.2.1.1. Mevzuatın uygulanmasının yerel yönetimler üzerindeki etkisinin değerlendirilmesi” faaliyeti kapsamında, yerel yönetim mevzuat ve uygulamalarına yönelik görüşlerin alınması amacıyla, Büyükşehir Belediye Meclis Üyelerinin katılımlarıyla 18-19 Aralık 2019 tarihinde bir Odak Grup Toplantısı gerçekleştirilmiştir.