Haberler

Projemizin A.1.1.8. “Büyükşehir ve Büyükşehir İlçe Belediyelerinde Performans Yönetim Sistemi Geliştirilmesi” faaliyeti kapsamında yürütülen performans yönetimi ve program bütçe çalışması çerçevesinde, pilot belediye olan Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Pamukkale Belediyesi’ne saha ziyareti gerçekleştirildi. 18-19 Ocak 2022 tarihlerinde gerçekleştirilen toplantıya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı temsilcileriyle birlikte, UNDP Proje Ekibi ve Denizli Büyükşehir Belediyesi ile Pamukkale Belediyesi temsilcileri katıldı. Yerel yönetimlerde program bütçeye geçiş ve bu geçişe ilişkin mevzuatın oluşturulması çalışmaları kapsamında düzenlenen toplantıda, projedeki ilerlemeye ilişkin genel değerlendirme yapıldıktan sonra, performans yönetimi ve program bütçe çalışmasına yönelik uygulamalı eğitim, tarım, orman ve kırsal kalkınma, şehircilik ve afet programları, ulaştırma programları, yoksullukla mücadele ve sosyal yardımlar programları, sanayi, ticaret ve turizm programları atölye çalışmaları gerçekleştirildi.