Haberler

18 Şubat 2020 tarihinde, “A.2.2.1. Yerel Hizmet Sunum Standartlarının Geliştirilmesi ve Uygulanması Faaliyeti” Kapsamında Hizmet Standartlarının Belirlenmesine İlişkin Çalıştay, 10 Büyükşehir Belediyesinden (Ankara, Denizli, Tekirdağ, Ordu, Muğla, Kahramanmaraş, Konya, Kocaeli, Van, Elazığ) en az bir tanesi üst düzey yönetici olmak üzere (Genel Sekreter ve/veya Genel Sekreter Yardımcısı), farklı hizmet birimlerinden (sosyal hizmetler, erken çocukluk ve kadın-aile hizmetleri, sağlık hizmetleri, ulaşım hizmetleri, imar ve şehircilik hizmetleri, çevre hizmetleri, park, bahçe ve rekreasyon hizmetleri, kültür hizmetleri, tarımsal hizmetler, itfaiye hizmetleri, zabıta hizmetleri, vb.) de temsilcilerin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.