Haberler

LAR III Projesi’nin “A.1.1.11. AB üyesi 3 ülkeye teknik ziyaret gerçekleştirilmesi” faaliyeti kapsamında ikinci çalışma ziyareti 2-6 Mart 2020 tarihinde Fransa’ya gerçekleştirilmiştir. Çalışma ziyaretine İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü yetkilileri, Mevzuat Hazırlama Süreci Destek Grubu ve Yerel Yönetimler Danışma Grubu temsilcileri ile UNDP LAR III Proje Ekibinden Etkin Yerel Hizmet Sunumu Kilit Uzmanı Prof. H. Hakan Yılmaz ve Proje Sorumlusu Aylin Arıkan katılmıştır. Avrupa Kamu Yönetimi Enstitüsü (EIPA)’nün organizatörlüğünde ve Fransa İçişleri Bakanlığı ile Bordo Belediyesi’nin ev sahipliğinde Paris ve Bordo’ya yapılan ziyaretlerle merkezi yönetim ve yerel yönetim kurumları üst düzey yetkilileri ve uzmanları ile önceden programlanmış teknik konularda toplantılar yapılmış ve görüş alışverişinde bulunulmuştur.

Katılımcılarımız bu toplantılarda Fransa İçişleri Bakanlığı, Ulusal Bölgeler Uyum Ajansı Avrupa Uyum Politikası Kurulu, Biyoçeşitlilik Ulusal Ofisi, Ulusal Su ve Su Temizliği Kamu Hizmetleri Gözetim Kurumu, Fransız Yolsuzlukla Mücadele Kurumu, Bordo Metropol Belediyesi ve yerel bazı kurum ve kuruluşların üst düzey yetkilileri ile bir araya gelerek Fransa’daki kamu yönetimi sistemi, yerel yönetimlerin yapısı ve kamu hizmet paylaşımı, mali yönetim sistemi, yerel yönetimlerin gelir ve borçlanma sistemi, işletme ruhsatlandırmanın yasal ve kurumsal yapısı, kırsal kalkınma ve hizmetler, su ve kanalizasyon idarelerinin yasal ve kurumsal altyapısı, yönetişim konuları, yerel yönetimlerin denetim ve gözetimi bağlamında merkezi hükümet ile belediyeler arasındaki ilişkiler ile ilgili mevzuat ve deneyimler konularında yerel uygulamaları inceleme ve değerlendirme fırsatı bulmuşlardır.

Heyetimiz Fransa Yolsuzlukla Mücadele Kurumu (L’Agence française anticorruption) temsilcileriyle yaptıkları toplantıda yolsuzlukla mücadele stratejileri ile ilgili mevzuat ve uygulamalar hakkında bilgi alışverişinde bulunmuştur. Paris sonrası Bordo’ya geçen heyetimiz burada yerel yönetimlerin öz kaynak gelirleri, gelir paylaşımı, merkezi yönetim ile yerel yönetimler arasında mali transfer mekanizmasının iyileştirilmesi, yerel iş ortamını ve ekonomik kalkınmayı destekleyen araçlar ve kamu alımlarında yeniliklerle ilgili olarak belediye genel sekreteri ve bölüm başkanlarının katılımında düzenlenen toplantılar ve sunumlarda bilgi edinmiş ve karşılıklı görüş alışverişinde bulunmuşlardır. Bu görüşmeler özellikle uygulamaya yönelik olmak üzere Fransa’da uygulanan yerel yönetim sistemini ve son dönem gelişmeleri anlamak açısından oldukça faydalı olmuştur