Haberler

Projemizin A.1.1.9. “AB Üye Devletlerinin Deneyimleri Doğrultusunda Belediye Yönetimindeki Teşebbüslerin İşleyişi Açısından Bir Mevzuat Tasarısı Geliştirilmesi Amacıyla Tavsiyeler Geliştirilmesi” faaliyeti kapsamında, 20-21 Ocak 2022 tarihlerinde İstanbul Esenler Belediyesi’ne pilot ziyaret gerçekleştirildi. Yerel yönetimlerde belediye/il özel idare şirketlerinin ve bütçe içi işletmelerini düzenleyen mevzuat çerçevesinin iyileştirilmesi ve bir uygulama rehberi hazırlanmasına yönelik çalışmalar yapılması amacıyla, Esenler Belediyesi iştiraki ESKON A.Ş.’de ESKON Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Aydın ve diğer birim müdürlerinin katılımıyla, önerilen mevzuat değişiklikleri ve uygulama rehberi tartışıldı ve görüşler alındı. Pilot kurumlarla yürütülecek çalışmalarla Yasal Tavsiyeler Raporunun geliştirilmesi ve bir Uygulama Rehberi hazırlanması öngörülüyor.