Haberler

LAR III Projesi’nin ikinci çalışma ziyareti, İkinci Bileşenimizin “2.2.3 Yerel Yönetimlerde Şeffaflık ve Hesap Verebilirliğin İyileştirilmesi” konulu faaliyeti çerçevesinde 20-24 Ocak 2020 tarihinde Slovenya ve İtalya’ya gerçekleştirilmiştir. Çalışma ziyaretine İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü yetkilileri, Türkiye Belediyeler Birliği, Ankara, Erzurum, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Malatya, Mardin, Muğla ve Ordu Büyükşehir Belediyelerinden Genel Sekreter ve Daire Başkanı düzeyinde temsilciler ile UNDP LAR III Projesi Teknik Destek Ekibinden Baş Teknik Danışman M. Ferhat Emil ve Kapsayıcı Yerel Yönetişim Süreçleri Kilit Uzmanı Gökhan Mehmet Menteş olmak üzere toplam 14 kişi katılmıştır.

Çalışma ziyaretinin Slovenya bölümünde, Lübliana Belediye Başkanı ve Belediye Meclis Üyeleri ile Slovenya yerel yönetim sistemi, yerel yönetimlerin karar verme süreçlerinde vatandaşın rolüyle ilgili konular ele alınmış, Uluslararası Şeffaflık Örgütü’nün Slovenya’daki temsilcileriyle yapılan toplantıda yolsuzluğun engellenmesi konusu tartışılmış, bu konudaki iyi uygulamalar ve ulusal durum analiz edilerek görüş alışverişinde bulunulmuştur. Heyet ayrıca Slovenya Yolsuzluğu Önleme Komisyonunu ziyaret ederek bu alandaki mevzuat ve uygulamalar konusunda kurum yetkilileri ile görüş alışverişinde bulunmuştur. Son olarak, Novo Mesto Belediyesi’nin şeffaflık ve hesap verebilirlikten sorumlu departmanlarından ilgili uzmanlar ile AB sisteminde kamu ihaleleri ve yerel yönetim ihaleleri, dijital belediyecilik ile ilgili konular ve uygulamalar hakkında teknik bir toplantı gerçekleştirilmiştir.

Çalışma ziyareti kapsamında, heyetimiz İtalya’da Başbakanlık – Kamu Yönetimi Dairesi, Lombardiya Bölgesi Yolsuzlukla Mücadele, Denetim ve Saydamlık Dairesi,  Milano, Vicenza ve Schio Belediyeleri, Uluslararası Saydamlık Derneği İtalya Şubesi ve mafyaya karşı Belediye Başkanlarınca oluşturulan Avviso Pubblico (Halkın Sesi) isimli STK yetkilileri ile bir araya gelerek  ile bir araya gelerek yerel yönetimlerde denetim, vesayet, yolsuzlukla mücadele, kamu sektörünün modernizasyonu eylem planları ve mali saydamlık alanında yerel yönetim uygulamaları hakkında bilgi edinme fırsatı bulmuşlardır.