23 Temmuz Çalıştayı

Yerel yönetimlerin işleyişine ilişkin tam bir karşılaştırmalı değerlendirme çalışması geliştirilmesi”  faaliyeti kapsamında beş hizmet alanı 23-24 Mayıs tarihlerinde yapılan çalıştay kapsamında getirilen öneriler dikkate alınarak belirlenmiş ve 6 Avrupa Birliği ülkesinde de (Almanya, İngiltere, Fransa, Danimarka, İspanya ve Bulgaristan) yerel hizmet sunumu açısından incelenmiştir. Seçilen belediye hizmet alanları; (1) İtfaiye hizmetleri, (2) Evsel Katı Atık…