25-26 Aralık 2019 – Odak Grup Toplantısı

“A.2.1.1. Mevzuatın uygulanmasının yerel yönetimler üzerindeki etkisinin değerlendirilmesi” faaliyeti kapsamında, yerel yönetim mevzuat ve uygulamalarına yönelik görüşlerin alınması amacıyla, eski Belediye Başkanları, Belediye Meclisi Üyeleri ve Bürokratların katılımlarıyla 25-26 Aralık 2019 tarihinde bir Odak Grup Toplantısı gerçekleştirilmiştir.