29 Ocak 2020 – MHSDG ve YYDG 3. Toplantısı

“A.1.1.1. İçişleri Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mevzuat Hazırlama Süreci Destek Grubu (MHSDG) ve Yerel Yönetimler Danışma Grubu (YYDG) kurulması” faaliyeti kapsamında, uzmanlarımızca hazırlanan “Yerel Yönetimlerin Kredi Sisteminin ve Borç Yönetiminin Güçlendirilmesi” ve Yerel Yönetimlerin İşleyişlerinin Kapsamlı Olarak Karşılaştırmalı Değerlendirilmesi” raporları sunularak, “Yerel Hizmet Sunum Standartlarının Geliştirilmesi” faaliyetine ilişkin olarak katılımcıların seçilecek hizmet alanları…

20-24 Ocak 2020 – İtalya & Slovenya Çalışma Ziyareti

LAR III Projesi’nin ikinci çalışma ziyareti, İkinci Bileşenimizin “2.2.3 Yerel Yönetimlerde Şeffaflık ve Hesap Verebilirliğin İyileştirilmesi” konulu faaliyeti çerçevesinde 20-24 Ocak 2020 tarihinde Slovenya ve İtalya’ya gerçekleştirilmiştir. Çalışma ziyaretine İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü yetkilileri, Türkiye Belediyeler Birliği, Ankara, Erzurum, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Malatya, Mardin,…

Yerel Yönetimlerde Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik Çalıştayı

13-14 Ocak 2020 tarihlerinde, şeffaflık ve hesap verebilirlik konusunda AB ülkeleri ve Türkiye karşılaştırmalı değerlendirme raporunun ön bulgularının tartışıldığı “Yerel Yönetimlerde Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik Çalıştayı”, merkezi kurum ve kuruluşlar, Büyükşehir Belediyeleri ve ilgili sivil toplum örgütlerinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.