29 Ocak 2020 – MHSDG ve YYDG 3. Toplantısı

“A.1.1.1. İçişleri Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mevzuat Hazırlama Süreci Destek Grubu (MHSDG) ve Yerel Yönetimler Danışma Grubu (YYDG) kurulması” faaliyeti kapsamında, uzmanlarımızca hazırlanan “Yerel Yönetimlerin Kredi Sisteminin ve Borç Yönetiminin Güçlendirilmesi” ve Yerel Yönetimlerin İşleyişlerinin Kapsamlı Olarak Karşılaştırmalı Değerlendirilmesi” raporları sunularak, “Yerel Hizmet Sunum Standartlarının Geliştirilmesi” faaliyetine ilişkin olarak katılımcıların seçilecek hizmet alanları…