26 Şubat 2020 – MHSDG ve YYDG 4. Toplantısı

“A.1.1.1. İçişleri Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mevzuat Hazırlama Süreci Destek Grubu (MHSDG) ve Yerel Yönetimler Danışma Grubu (YYDG) kurulması” faaliyeti kapsamında, uzmanlarımızca hazırlanan “Avrupa Birliği Müktesebatının Yerelleştirilmesinin Türkiye’de Yerel Yönetimlerin Çalışma ve Sorumlulukları Üzerindeki Etkisine ilişkin Karşılaştırmalı Değerlendirme Raporu” ve “Belediyelerin Seçilmiş Fasıllarda Avrupa Birliği Müktesebatına Uyum Sağlamasına Yönelik Olarak Hazırlanan Rehber” sunularak,…