A.1.1.8. “Büyükşehir Belediyeleri ve İlçe Belediyeleri tarafından kullanılacak bir performans yönetimi sistemi geliştirilmesi” faaliyeti kapsamında çevrimiçi görüşmeler

LAR III Projesi’nin A.1.1.8. “Büyükşehir Belediyeleri ve İlçe Belediyeleri tarafından kullanılacak bir performans yönetimi sistemi geliştirilmesi” faaliyeti kapsamında, faaliyetin ilk çıktısı olan Karşılaştırma Durum Değerlendirme Raporuna katkı sağlanması amacıyla seçilmiş beş Büyükşehir ve 5 Büyükşehir İlçe Belediyesi ile yapılan durum tespiti çalışması şeklinde, belediyelerimizdeki mevcut performans yönetimi sistemini değerlendirmek üzere çevrimiçi görüşmeler gerçekleştirilmiştir.

Engelli Merkezleri Kentsel Farkındalık Eğitimi

LAR III Projesi’nin A.2.3.2. “Yerel Seviyede Kadın Merkezleri, Çocuk Gelişim Merkezleri ve ilgili diğer sosyal hizmet birimlerinin personeline verilmek üzere kentsel farkındalık konusunda kapasite geliştirme programlarının tasarlanması ve hayata geçirilmesi” faaliyeti kapsamında, 24 Aralık 2020 tarihinde Belediye Engelli Merkezleri çalışanlarına yönelik, yaklaşık 80 kişinin katılımıyla kentsel farkındalık eğitimi çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiştir. Eğitim programı aynı zamanda…

MHSDG & YYDG 6. Toplantısı

“A.1.1.1. İçişleri Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mevzuat Hazırlama Süreci Destek Grubu (MHSDG) ve Yerel Yönetimler Danışma Grubu (YYDG) kurulması” faaliyeti kapsamında, merkezi kurum ve kuruluşlar ile MHSDG ve YYDG üyesi Büyükşehir Belediyeleri ve bazı İlçe Belediyelerinin katılımıyla, 23 Aralık 2020 tarihinde “MHSDG ve YYDG 6 Toplantısı” çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiştir. Toplantıda,“A.1.1.7. Belediyelerin çeşitli kurum…

Yaşlı Merkezleri Kentsel Farkındalık Eğitimi

LAR III Projesi’nin A.2.3.2. “Yerel Seviyede Kadın Merkezleri, Çocuk Gelişim Merkezleri ve ilgili diğer sosyal hizmet birimlerinin personeline verilmek üzere kentsel farkındalık konusunda kapasite geliştirme programlarının tasarlanması ve hayata geçirilmesi” faaliyeti kapsamında, 17 Aralık 2020 tarihinde Belediye Yaşlı Merkezleri çalışanlarına yönelik, yaklaşık 40 kişinin katılımıyla kentsel farkındalık eğitimi çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiştir. Eğitim programı aynı zamanda…

Gençlik Merkezleri Kentsel Farkındalık Eğitimi

LAR III Projesi’nin A.2.3.2. “Yerel Seviyede Kadın Merkezleri, Çocuk Gelişim Merkezleri ve ilgili diğer sosyal hizmet birimlerinin personeline verilmek üzere kentsel farkındalık konusunda kapasite geliştirme programlarının tasarlanması ve hayata geçirilmesi” faaliyeti kapsamında, 10 Aralık 2020 tarihinde Belediye Gençlik Merkezleri çalışanlarına yönelik, yaklaşık 50 kişinin katılımıyla kentsel farkındalık eğitimi çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiştir. YouTube’da canlı yayınlanan eğitim…

3 Aralık 2020 – Çocuk Merkezleri Kentsel Farkındalık Eğitimi

LAR III Projesi’nin A.2.3.2. “Yerel Seviyede Kadın Merkezleri, Çocuk Gelişim Merkezleri ve ilgili diğer sosyal hizmet birimlerinin personeline verilmek üzere kentsel farkındalık konusunda kapasite geliştirme programlarının tasarlanması ve hayata geçirilmesi” faaliyeti kapsamında, 3 Aralık 2020 tarihinde Belediye Çocuk Merkezleri çalışanlarına yönelik, yaklaşık 60 kişinin katılımıyla kentsel farkındalık eğitimi çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiştir. Eğitim programı aynı zamanda…