2-5 Ağustos 2021 – A.1.1.5. “Yerel yönetimlerde etkin bir insan kaynakları yönetim sisteminin kurulmasına ilişkin standart ve ilkelerin geliştirilmesi” Faaliyeti Danışma Toplantısı

LAR III Projesi’nin A.1.1.5. “Yerel yönetimlerde etkin bir insan kaynakları yönetim sisteminin kurulmasına ilişkin standart ve ilkelerin geliştirilmesi” faaliyeti kapsamında danışma toplantıları, 2-3 Ağustos ve 4-5 Ağustos 2021 tarihlerinde, ilgili merkezi kurumlar, Türkiye Belediyeler Birliği, büyükşehir belediyeleri ve ilçe belediyelerinin insan kaynakları dairesinden üst düzey temsilcilerin katılımıyla Ankara’da gerçekleştirildi. Toplantıda, faaliyet kapsamında yapılan görüşmeler ve…