6 Ağustos 2021 – A.1.1.8. “Belediyelerde Performans Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi” Faaliyeti Bölgesel Danışma Toplantısı

LAR III Projesi’nin A.1.1.8. “Büyükşehir ve Büyükşehir İlçe Belediyelerinde Performans Yönetim Sistemi Geliştirilmesi” faaliyeti kapsamında bölgesel danışma toplantısı, 6 Ağustos 2021 tarihinde pilot belediye seçilen Şahinbey Belediyesi ev sahipliğinde Gaziantep’te gerçekleştirildi. Merkezi düzeyde İçişleri Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Türkiye Belediyeler Birliği temsilcileri, il düzeyinde valilik temsilcisi, kaymakamların, büyükşehir ve ilçe belediyelerinin, bakanlıklar taşra…