9-12 Ağustos 2021 – A.1.1.9. “AB Üye Ülkelerinin Deneyimleri Doğrultusunda Belediye Yönetimindeki İştiraklerin İşleyişi Açısından Bir Mevzuat Tasarısı Oluşturulmasına Yönelik Tavsiyeler Geliştirilmesi” Faaliyeti Danışma Toplantısı

LAR III Projesi’nin A.1.1.9. “AB Üye Ülkelerinin Deneyimleri Doğrultusunda Belediye Yönetimindeki İştiraklerin İşleyişi Açısından Bir Mevzuat Tasarısı Oluşturulmasına Yönelik Tavsiyeler Geliştirilmesi” faaliyeti kapsamında danışma toplantıları, 9-10 Ağustos ve 11-12 Ağustos 2021 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirildi. Toplantıya, projenin faydalanıcı kuruluşları olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı başta olmak üzere merkezi kurumlar, Türkiye Belediyeler Birliği ile…