07- 08 Subat – A.2.2.1. Hizmet Sunumuna İlişkin Süreçlerin Sadeleştirilmesi Amacıyla Yerel Hizmet Sunum Standartlarının Geliştirilmesi ve Hayata Geçirilmesi

Projemizin A.2.2.1 “Hizmet Sunumuna İlişkin Süreçlerin Sadeleştirilmesi Amacıyla Yerel Hizmet Sunum Standartlarının Geliştirilmesi ve Hayata Geçirilmesi” faaliyeti kapsamında geliştirilen standartların yerel düzeyde uygulanabilirliğinin değerlendirilmesi ve büyükşehir belediyelerinde söz konusu standartlara uyumun geliştirilmesi amacıyla, 7-8 Şubat 2022 tarihlerinde önleyici ve koruyucu itfaiye hizmetleri alanında pilot belediye seçilen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne saha ziyareti gerçekleştirildi. Çevre, Şehircilik ve…