Haberler

Projemizin A.1.1.8. “Büyükşehir ve Büyükşehir İlçe Belediyelerinde Performans Yönetim Sistemi Geliştirilmesi” faaliyeti kapsamında, mahalli idareler bütçelerinin performans esaslı program bütçe sistemine uygun olarak hazırlanması hedefine istinaden, 22-23 Aralık 2021 tarihlerinde başta faydalanıcı kuruluşlar olan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı olmak üzere, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Türkiye Belediyeler Birliği, büyükşehir belediyeleri, ilçe belediyeleri, il özel idareleri, su ve kanalizasyon idareleri temsilcilerinin katılımıyla Program Bütçe Çalışma Grubu Toplantısı gerçekleştirildi. Söz konusu toplantı aracılığıyla, “Performans Esaslı Program Bütçe Hazırlama Rehberi” çalışmaları kapsamında, bütçe hazırlama sürecinde yer alan ilgili kurum temsilcilerinin görüş ve katkılarının alınması amaçlandı.