Haberler

Projemizin A.1.1.8. “Büyükşehir ve Büyükşehir İlçe Belediyelerinde Performans Yönetim Sistemi Geliştirilmesi” faaliyeti kapsamında yürütülen performans yönetimi ve program bütçe çalışması çerçevesinde, pilot belediye olan Konya Büyükşehir Belediyesi’ne saha ziyareti gerçekleştirildi. 22-23 Şubat 2022 tarihlerinde gerçekleştirilen toplantıya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı temsilcileriyle birlikte, UNDP Proje Ekibi ve Konya Büyükşehir Belediyesi temsilcileri katıldı. Yerel yönetimlerde program bütçeye geçiş ve bu geçişe ilişkin mevzuatın oluşturulması çalışmaları kapsamında düzenlenen toplantıda, projedeki ilerlemeye ilişkin genel değerlendirme yapıldıktan sonra, performans yönetimi ve program bütçe çalışmasına yönelik uygulamalı eğitim, yönetim ve destek programı, yoksullukla mücadele, sosyal yardımlaşma, gençlik ve spor programları, çevre ve iklim değişikliği programları, tarım, orman ve kırsal kalkınma programları atölye çalışmaları gerçekleştirildi.