Haberler

Yerel yönetimlerin işleyişine ilişkin tam bir karşılaştırmalı değerlendirme çalışması geliştirilmesi”  faaliyeti kapsamında beş hizmet alanı 23-24 Mayıs tarihlerinde yapılan çalıştay kapsamında getirilen öneriler dikkate alınarak belirlenmiş ve 6 Avrupa Birliği ülkesinde de (Almanya, İngiltere, Fransa, Danimarka, İspanya ve Bulgaristan) yerel hizmet sunumu açısından incelenmiştir. Seçilen belediye hizmet alanları;

(1) İtfaiye hizmetleri,

(2) Evsel Katı Atık Hizmetleri,

(3) Toplu Taşıma Hizmetleri,

(4) Engellilere Yönelik Hizmetler ve

(5) Gündüz Bakımevi ve Kreş Hizmetleridir.

23 Temmuz 2019, Salı günü ( 1 tam gün) Monec Otel’de uzmanların hazırladığı taslak “Karşılaştırmalı Değerlendirme ve Mevcut Durum Analizi Raporu” sunulup Mevzuat Hazırlama Destek Brubu ve Yerel Yönetimler Danışma grubu üyelerince değerlendirilmiştir.