Haberler

Projemizin A.2.2.2. “14 Yeni Büyükşehir Belediyesi için Katılımcı Yerel Yönetişim Modelinin Geliştirilmesi ve Hayata Geçirilmesi” faaliyeti kapsamında daha önce “Katılımcı Bütçeleme” konusunda başlatılan çalışmaya ve yerel paydaşların katkılarıyla oluşturulan yol haritasına destek verilmesi amacıyla, 24-25 Ocak 2022 tarihlerinde Balıkesir’de, Balıkesir’deki 20 ilçe belediyesi ve faaliyette olan 13 ilçe kent konseyi temsilcilerinin katılımıyla bir çalıştay gerçekleştirildi. İki gün süren çalıştayda, katılımcı bütçeleme çalışmasının süreç tasarımı ele alınıp, Türkiye’de halihazırda mevcut katılımcı bütçeleme uygulamalarından örnekler değerlendirilerek kent konseylerinin katılımcı bütçeleme çalışmalarındaki olası rolleri/iş birliği alanları tartışıldı.