Haberler

I

LAR III Projesi’nin A.2.3.2. “Yerel Seviyede Kadın Merkezleri, Çocuk Gelişim Merkezleri ve ilgili
diğer sosyal hizmet birimlerinin personeline verilmek üzere kentsel farkındalık konusunda kapasite
geliştirme programlarının tasarlanması ve hayata geçirilmesi” faaliyeti kapsamında, 26 Kasım 2020
tarihinde Belediye Kadın Merkezleri çalışanlarına yönelik, 85 kişinin katılımıyla kentsel farkındalık
eğitimi çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiştir. Eğitim programı aynı zamanda YouTube’da canlı
yayınlanmış olup, eğitim sonunda yapılan değerlendirme anketine göre, eğitim programına ilişkin
memnuniyet oranının yüksek olduğu belirtilmiştir.

.