Haberler

“A.1.1.1. İçişleri Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mevzuat Hazırlama Süreci Destek Grubu (MHSDG) ve Yerel Yönetimler Danışma Grubu (YYDG) kurulması” faaliyeti kapsamında, uzmanlarımızca hazırlanan “Avrupa Birliği Müktesebatının Yerelleştirilmesinin Türkiye’de Yerel Yönetimlerin Çalışma ve Sorumlulukları Üzerindeki Etkisine ilişkin Karşılaştırmalı Değerlendirme Raporu” ve “Belediyelerin Seçilmiş Fasıllarda Avrupa Birliği Müktesebatına Uyum Sağlamasına Yönelik Olarak Hazırlanan Rehber” sunularak, katılımcıların görüşlerinin alınması ve “Yerel Yönetimlerde Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik Raporu”nun özet sunumu yapılarak, katılımcılarla birlikte “13-14 Ocak 2020 tarihli Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik Çalıştayı”nın sonuçlarının değerlendirilmesi amacıyla, merkezi kurum ve kuruluşlar ile MHSDG ve YYDG üyesi Büyükşehir Belediyeleri ve bazı İlçe Belediyelerinin katılımıyla, 26 Şubat 2020 tarihinde “MHSDG ve YYDG 4. Toplantısı” gerçekleştirilmiştir