Haberler

Projemizin A.2.2.2. “14 Yeni Büyükşehir Belediyesi için Katılımcı Yerel Yönetişim Modelinin Geliştirilmesi ve Hayata Geçirilmesi” faaliyeti kapsamında daha önce “Katılımcı Bütçeleme ve Katılımcı Mahalle Yönetimi” konularında başlatılan çalışmaya ve yerel paydaşların katkılarıyla oluşturulan yol haritasına destek verilmesi amacıyla, 27-28 Ocak 2022 tarihlerinde Tekirdağ’da Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Tekirdağ Kent Konseyi, Malkara Belediyesi ve Malkara İlçe Kent Konseyi temsilcilerinin katılımıyla bir çalıştay gerçekleştirildi. Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul’un da katıldığı çalıştayın birinci gününde Malkara Kent Konseyi’ne bağlı olarak çalışan 12 Çalışma Grubu temsilcisine yönelik olarak Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nin ve Malkara Belediyesi’nin kırsal hizmetlere yönelik 2022 bütçesi hakkında genel bir bilgilendirme yapılması ve buradan hareketle, Malkara’da Çalışma Grubu temsilcilerinin mahalle önceliklerini katılımcı bir anlayışla belirlemeleri hedeflendi. Çalıştayın ikinci gününde yürütülen çalışmada ise, katılımcı bir şekilde belirlenen ortaklaştırılmış mahalle önceliklerinin ilgili belediye yetkilileri ile tartışılması ve bunlar arasında, 2022 yılı bütçesi içerisinde gerçekleştirilebilecek ve/veya 2023 yılı bütçe çalışmalarına dahil edilebileceklerin yine katılımcı bir anlayışla belirlenmesi amaçlandı.