Haberler

“A.1.1.1. İçişleri Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mevzuat Hazırlama Süreci Destek Grubu (MHSDG) ve Yerel Yönetimler Danışma Grubu (YYDG) kurulması” faaliyeti kapsamında, uzmanlarımızca hazırlanan “Yerel Yönetimlerin Kredi Sisteminin ve Borç Yönetiminin Güçlendirilmesi” ve Yerel Yönetimlerin İşleyişlerinin Kapsamlı Olarak Karşılaştırmalı Değerlendirilmesi” raporları sunularak, “Yerel Hizmet Sunum Standartlarının Geliştirilmesi” faaliyetine ilişkin olarak katılımcıların seçilecek hizmet alanları ile ilgili görüşlerine başvurulması amacıyla, merkezi kurum ve kuruluşlar ile MHSDG ve YYDG üyesi Büyükşehir Belediyeleri ve bazı İlçe Belediyelerinin katılımıyla, 29 Ocak 2020 tarihinde MHSDG ve YYDG 3. Toplantısı gerçekleştirilmiştir.