Haberler

Projemizin A.1.1.9. “AB Üye Devletlerinin Deneyimleri Doğrultusunda Belediye Yönetimindeki Teşebbüslerin İşleyişi Açısından Bir Mevzuat Tasarısı Geliştirilmesi Amacıyla Tavsiyeler Geliştirilmesi” faaliyeti kapsamında, 3-4 Mart 2022 tarihlerinde Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’ne pilot ziyaret gerçekleştirildi. Yerel yönetimlerde belediye/il özel idare şirketlerinin ve bütçe içi işletmelerini düzenleyen mevzuat çerçevesinin iyileştirilmesi ve bir uygulama rehberi hazırlanmasına yönelik çalışmalar yapılması amacıyla, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi üst yönetimi, iştiraklerden sorumlu yönetim ve şirket yöneticilerinin katılımıyla, önerilen mevzuat değişiklikleri ile uygulama rehberi tartışıldı ve görüşler alındı. Toplantıya Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nden Genel Sekreter Ayşe Ünlüce ve Genel Sekreter Yardımcısı Deniz Kaplan katılım gösterdi. Pilot kurumlarla yürütülecek çalışmalarla Yasal Tavsiyeler Raporunun geliştirilmesi ve bir Uygulama Rehberi hazırlanması öngörülüyor.