Haberler

Yerel Yönetim Reformu Projesi’nin üçüncü aşaması başladı.

Yerel Yönetim Reformu Aşama III Projesi’nin (LAR III) resmi açılışı, Ankara’da düzenlenen üst düzey toplantı ile yapıldı. Toplantıda, İçişleri Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Türkiye Belediyeler Birliği, Valilikler, Büyükşehir, İl ve İlçe Belediyeleri, İl Özel İdareleri, ilgili STK temsilcileri, yerel yönetim alanında çalışan uzmanlar, kamu kurumu çalışanları ve basın mensupları bir araya geldi. LAR III Projesi, geçmiş projelerin de çıktılarından faydalanılarak ortak yararlanıcılar olan İçişleri Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile belediyelerin kapasitelerinin artırılmasına ve yerel yönetim sisteminde katılımcılığı sağlamaya yönelik bir dizi faaliyetin gerçekleştirilmesini amaçlıyor.

Açılış toplantısı, sırasıyla, Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Kayhan Özüm, Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı Proje Uygulama Daire Başkanı Ahmet Hakan Atik, UNDP Türkiye Mukim Temsilci Yardımcısı Sukhrob Khojimatov, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Ticaret ve Diğer AB Politikaları Bölüm Başkanı Bartosz Michal Przywara, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürü Turan Konak ve İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürü Ali Çelik’in açılış konuşmalarıyla başladı.

Açılış konuşmalarını takiben, LAR III Projesi Baş Teknik Danışmanı Ferhat Emil, proje bileşenleri bazında, LAR projelerinin tarihçesi ve LAR Aşama III’ü içeren bir tanıtım sunumu yaptı. Program, şehir ve bölge plancısı Prof. Dr. İlhan Tekeli’nin konuşmasıyla devam etti.

İki teknik panel şeklinde düzenlenen toplantının ilk paneli “Yerel Yönetimlerde Katılımcı Süreçler”, UNDP Türkiye Mukim Temsilci Yardımcısı Seher Alacacı Arıner’in moderatörlüğünde, Prof. Dr. İlhan Tekeli, Atılım Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Savaş Zafer Şahin, Türkiye Kent Konseyleri Birliği Başkanı Necati Binici ve Türkiye Belediyeler Birliği Proje ve Finansman Birim Müdürü Cemal Baş’ın katılımlarıyla gerçekleştirildi.

İlk panelin ardından, kamu mali yönetimi, bütçe, finans ve yerel yönetim hizmetlerinde program geliştirme ve hizmet sunumu alanında geniş deneyime sahip olan Glendal Wright “Belediyelerde Mali Sürdürülebilirlik” konusunda sunum yaptı. Ankara Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşegül Mengi’nin moderatörlüğünde düzenlenen ikinci panelde, Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Baki Kerimoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü Mevzuat Daire Başkanı Emrullah Töremen ve Glendal Wright’ın katılımlarıyla, Türkiye’deki belediyelerin mali sürdürülebilirliği konusu tartışıldı. Program, plaket töreniyle sona erdi.