Haberler

Projemizin A.2.2.2. “14 Yeni Büyükşehir Belediyesi için Katılımcı Yerel Yönetişim Modelinin Geliştirilmesi ve Hayata Geçirilmesi” faaliyeti kapsamında daha önce “Katılımcı Mahalle Yönetimi” konusunda başlatılan çalışmaya ve yerel paydaşların katkılarıyla oluşturulan yol haritasına destek verilmesi amacıyla, 31 Ocak-1 Şubat 2022 tarihlerinde Hatay’da Hatay Büyükşehir Belediyesi, Hatay Kent Konseyi, Arsuz Belediyesi ve Arsuz İlçe Kent Konseyi temsilcilerinin katılımıyla bir çalıştay gerçekleştirildi. Çalıştayın ilk gününde, katılımcı mahalle yönetiminin bir uygulama örneği olarak Nardüzü Mahalle Meclisi deneyimi tartışılarak, bu modelin hem Arsuz’da hem de Hatay’da nasıl yaygınlaştırılabileceği ele alındı. Buna ilave olarak, yapılan çalışma ile Nardüzü Mahalle Meclisi temsilcilerinin, ortaklaşan mahalle önceliklerini katılımcı bir anlayışla belirlemeleri de amaçlandı. Çalıştayın ikinci gününde ise belirlenen mahalle önceliklerinin ilgili belediye yetkilileri ile tartışılarak, bunlar arasında 2022 yılı bütçesi içerisinde gerçekleştirilebilecek ve/veya 2023 yılı bütçe çalışmalarına dahil edilebileceklerin katılımcı bir anlayışla belirlenmesi amaçlandı. Çalıştayın son oturumunda ise, Arsuz ilçesindeki muhtarlar ile Nardüzü Mahalle Meclisi deneyiminden hareketle katılımcı mahalle yönetimi konusunda farkındalığın artırılması amacıyla bilgilendirme yapıldı.