Haberler
“A.1.1.1. İçişleri Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mevzuat Hazırlama Süreci Destek Grubu (MHSDG) ve Yerel Yönetimler Danışma Grubu (YYDG) kurulması” faaliyeti kapsamında, merkezi kurum ve kuruluşlar ile MHSDG ve YYDG üyesi Büyükşehir Belediyeleri ve bazı İlçe Belediyelerinin katılımıyla, 23 Aralık 2020 tarihinde “MHSDG ve YYDG 6 Toplantısı” çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiştir. Toplantıda,“A.1.1.7. Belediyelerin çeşitli kurum ve kuruluşlardan olan alacaklarının etkin bir biçimde tahsil edilmesine ilişkin AB ülkeleriyle karşılaştırmalı bir analiz yapılması” faaliyeti kapsamında uzmanlarımız tarafından hazırlanan Karşılaştırmalı Değerlendirme Raporu ile “A.1.1.3. Diğer ülke deneyimleri doğrultusunda yerel yönetimlerin gelirinin artırılması için bir mevzuat düzenlemesine yönelik tavsiyeler geliştirilmesi” faaliyeti kapsamında yine uzmanlarımız tarafından hazırlanan Karşılaştırmalı Değerlendirme Raporu ve Yerel Yönetimlerin Gelirinin Artırılmasına İlişkin Tavsiyeler Raporunun sunumu yapılarak rapor önerileri kapsamında geliştirilen tavsiyeler ve yasal düzenleme önerileri tartışılmış ve katılımcıların değerlendirmeleri alınmıştır.