Haberler

LAR III Projesi’nin A.1.1.8. “Büyükşehir ve Büyükşehir İlçe Belediyelerinde Performans Yönetim Sistemi Geliştirilmesi” faaliyeti kapsamında bölgesel danışma toplantısı, 6 Ağustos 2021 tarihinde pilot belediye seçilen Şahinbey Belediyesi ev sahipliğinde Gaziantep’te gerçekleştirildi. Merkezi düzeyde İçişleri Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Türkiye Belediyeler Birliği temsilcileri, il düzeyinde valilik temsilcisi, kaymakamların, büyükşehir ve ilçe belediyelerinin, bakanlıklar taşra teşkilatlarının, üniversite ve sivil toplum kurumlarının temsilcilerinin katılım gösterdiği toplantıda, faaliyet kapsamında hazırlanan raporlar çerçevesinde belediyelerde performans yönetim sisteminin iyileştirilmesine ilişkin geliştirilen tavsiyeler tartışıldı.