Haberler

Projemizin A.2.2.2. “14 Yeni Büyükşehir Belediyesi için Katılımcı Yerel Yönetişim Modelinin Geliştirilmesi ve Hayata Geçirilmesi” faaliyeti kapsamında Hatay’da düzenlenen Vatandaş Toplantısının ikinci gününde 6 Eylül 2021 tarihinde yapılan çalışma aracılığıyla önceliklendirilen hizmet alanlarına ilişkin sorunlar belirlendi. Vatandaşlar ve kent konseyi temsilcileri belediye yetkilileri ile bir araya gelerek çeşitli çözüm önerileri geliştirdiler. Toplantı sonunda tüm önerilerin sunumu yapılarak, yüksek katılımlı bir tartışma ortamı yaratıldı.