Haberler

“A.2.1.1. Mevzuatın uygulanmasının yerel yönetimler üzerindeki etkisinin değerlendirilmesi” faaliyeti kapsamında, “Yerel Yönetim Reformu: Yeni Büyükşehir Modelinde Kırsal Alanlar Odak Grup Toplantısı” Büyükşehir Belediyeleri ve İlçe Belediyeleri temsilcilerinin katılımlarıyla 8-9 Ocak 2020 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir.