Haberler
LAR III Projesi’nin A.1.1.7. “Belediye alacaklarının etkin bir biçimde tahsil edilmesine ilişkin bir

karşılaştırmalı değerlendirme geliştirilmesi” faaliyeti kapsamında, Milano Büyükşehir Belediyesi

(İtalya), Thiene Belediyesi (İtalya), Prag Belediyesi (Çek Cumhuriyeti), Vallentuna Belediyesi
(İsveç), Zabierzow Komünü (Polonya), Holstebro Komünü (Danimarka), Debrecen Belediyesi
(Macaristan), Letonya Yerel Yönetimler Derneği, Barselona Belediye Finans Enstitüsü ve Slovenya
Maliye Bakanlığı ile belediye alacaklarına ilişkin AB deneyimlerinin karşılıklı değerlendirilmesi ve
analiz edilmesi amacıyla çevrimiçi görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Söz konusu görüşmelerde,
belediye alacakları konusuyla ilgili olarak, belediye vergileri için en yaygın ödeme yöntemleri ve
tahsilat oranını artıran faktörleri de içerecek şekilde, vadesi geçmiş alacakların tahsilatına ilişkin 9 AB
ülkesinin deneyimleri değerlendirilmiş ve aynı zamanda söz konusu belediyelerdeki alacak hesapları
uygulamalarının yasal yapısının yanı sıra, belediye gelir tahsilatları ve alacaklarıyla ilgili mevzuatta
yapılan değişiklikler ve reform sürecinin işleyişine ilişkin bilgi edinilmiştir.