Haberler
LAR III Projesi’nin A.1.1.8. “Büyükşehir Belediyeleri ve İlçe Belediyeleri tarafından kullanılacak bir performans yönetimi sistemi geliştirilmesi” faaliyeti kapsamında, faaliyetin ilk çıktısı olan Karşılaştırma Durum Değerlendirme Raporuna katkı sağlanması amacıyla seçilmiş beş Büyükşehir ve 5 Büyükşehir İlçe Belediyesi ile yapılan durum tespiti çalışması şeklinde, belediyelerimizdeki mevcut performans yönetimi sistemini değerlendirmek üzere çevrimiçi görüşmeler gerçekleştirilmiştir.