Haberler

A.2.1.3. “Yeni Büyükşehir Belediyesi Modelinin uygulanmasına ilişkin farklı bağlamlarda modeller geliştirilmesi ve geliştirilen modellemeye dayalı olarak büyükşehir belediyeleri arasındaki iş birliği ve dayanışmanın artırılması” faaliyetimiz kapsamında, belediyelerde performans ölçümü süreç yönetimi ve iç kontrol faaliyetlerinin sahiplenilmesi konularında Belediyeler Arası Deneyim Paylaşım Toplantısı 21 Nisan 2021 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir. Toplantımıza kayıt yaptırmak için, www.lar.org.tr/kayit adresini ziyaret edebilirsiniz.