Haberler
LAR III Projesi’nin A.2.1.6. “Yeni büyükşehir yerel yönetim sistemi esaslı olmak üzere mahalle
yönetimlerinin gelişen rollerine ilişkin bir yol haritası hazırlanması amacıyla güncel bir durum analizi
yapılması” faaliyeti kapsamında, Kasım ayı içerisinde merkezi yönetim, merkezi yönetim taşra
teşkilatları ile muhtarlar, akademisyenler, STK’lar, kent konseyi birlikleri, büyükşehir ve büyükşehir
ilçe belediyelerinden yaklaşık 60 temsilcinin katılımıyla, mahalle yönetim sisteminin değişen rolüne
ilişkin görüş ve yorumların alınması amacıyla çevrimiçi görüşmeler gerçekleştirilmiştir.