A.2.1.3. “Yeni Büyükşehir Belediyesi Modelinin uygulanmasına ilişkin farklı bağlamlarda modeller geliştirilmesi”

A.2.1.3. “Yeni Büyükşehir Belediyesi Modelinin uygulanmasına ilişkin farklı bağlamlarda modeller geliştirilmesi ve geliştirilen modellemeye dayalı olarak büyükşehir belediyeleri arasındaki iş birliği ve dayanışmanın artırılması” faaliyetimiz kapsamında, belediyelerde performans ölçümü süreç yönetimi ve iç kontrol faaliyetlerinin sahiplenilmesi konularında Belediyeler Arası Deneyim Paylaşım Toplantısı 21 Nisan 2021 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir. Toplantımıza kayıt yaptırmak için, www.lar.org.tr/kayit adresini ziyaret edebilirsiniz.

A.2.1.3. – Belediyeler Arası Deneyim Paylaşım Toplantısı

A.2.1.3. “Yeni Büyükşehir Belediyesi Modelinin uygulanmasına ilişkin farklı bağlamlarda modeller geliştirilmesi ve geliştirilen modellemeye dayalı olarak büyükşehir belediyeleri arasındaki iş birliği ve dayanışmanın artırılması” faaliyetimiz kapsamında, Belediyeler Arası Deneyim Paylaşım Toplantısı 31 Mart 2021 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir.

A.1.1.8. “Büyükşehir Belediyeleri ve İlçe Belediyeleri tarafından kullanılacak bir performans yönetimi sistemi geliştirilmesi” faaliyeti kapsamında çevrimiçi görüşmeler

LAR III Projesi’nin A.1.1.8. “Büyükşehir Belediyeleri ve İlçe Belediyeleri tarafından kullanılacak bir performans yönetimi sistemi geliştirilmesi” faaliyeti kapsamında, faaliyetin ilk çıktısı olan Karşılaştırma Durum Değerlendirme Raporuna katkı sağlanması amacıyla seçilmiş beş Büyükşehir ve 5 Büyükşehir İlçe Belediyesi ile yapılan durum tespiti çalışması şeklinde, belediyelerimizdeki mevcut performans yönetimi sistemini değerlendirmek üzere çevrimiçi görüşmeler gerçekleştirilmiştir.

Engelli Merkezleri Kentsel Farkındalık Eğitimi

LAR III Projesi’nin A.2.3.2. “Yerel Seviyede Kadın Merkezleri, Çocuk Gelişim Merkezleri ve ilgili diğer sosyal hizmet birimlerinin personeline verilmek üzere kentsel farkındalık konusunda kapasite geliştirme programlarının tasarlanması ve hayata geçirilmesi” faaliyeti kapsamında, 24 Aralık 2020 tarihinde Belediye Engelli Merkezleri çalışanlarına yönelik, yaklaşık 80 kişinin katılımıyla kentsel farkındalık eğitimi çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiştir. Eğitim programı aynı zamanda…

MHSDG & YYDG 6. Toplantısı

“A.1.1.1. İçişleri Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mevzuat Hazırlama Süreci Destek Grubu (MHSDG) ve Yerel Yönetimler Danışma Grubu (YYDG) kurulması” faaliyeti kapsamında, merkezi kurum ve kuruluşlar ile MHSDG ve YYDG üyesi Büyükşehir Belediyeleri ve bazı İlçe Belediyelerinin katılımıyla, 23 Aralık 2020 tarihinde “MHSDG ve YYDG 6 Toplantısı” çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiştir. Toplantıda,“A.1.1.7. Belediyelerin çeşitli kurum…

Yaşlı Merkezleri Kentsel Farkındalık Eğitimi

LAR III Projesi’nin A.2.3.2. “Yerel Seviyede Kadın Merkezleri, Çocuk Gelişim Merkezleri ve ilgili diğer sosyal hizmet birimlerinin personeline verilmek üzere kentsel farkındalık konusunda kapasite geliştirme programlarının tasarlanması ve hayata geçirilmesi” faaliyeti kapsamında, 17 Aralık 2020 tarihinde Belediye Yaşlı Merkezleri çalışanlarına yönelik, yaklaşık 40 kişinin katılımıyla kentsel farkındalık eğitimi çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiştir. Eğitim programı aynı zamanda…