14-16 Mart 2022 – A.2.1.2. Yerel yönetimde reformların uygulanmasına ilişkin sürecin izlenmesine yönelik bir yazılım sisteminin geliştirilmesi

Projemizin A.2.1.2. “Yerel Yönetimde Reformların Uygulanması” faaliyeti kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürlükleri ve İçişleri Bakanlığı personeline yönelik Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının yerelleştirilmesi, il seviyesinde belediyelerle merkezi idare kurumları arasında iş birliği ve koordinasyonun güçlendirilmesi, yerel yönetimlerin görev, yetki ve sorumlulukları, iyi uygulamalar, kişisel gelişim gibi konuları içeren eğitim programımız 14-16 Mart 2022…

11 Mart 2022 – A.1.1.8. Büyükşehir ve Büyükşehir İlçe Belediyelerinde Performans Yönetim Sistemi Geliştirilmesi

Projemizin A.1.1.8. “Büyükşehir ve Büyükşehir İlçe Belediyelerinde Performans Yönetim Sistemi Geliştirilmesi” faaliyeti kapsamında yürütülen performans yönetimi ve program bütçe çalışması çerçevesinde, Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığı’nda genel değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. 11 Mart 2022 tarihlerinde gerçekleştirilen toplantıya Strateji ve Bütçe Başkanlığı temsilcilerinin yanı sıra, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı temsilcileri ve UNDP Proje Ekibi katıldı. Yerel…

11 Mart 2022 – A.2.2.2. 14 Yeni Büyükşehir Belediyesi için Katılımcı Yerel Yönetişim Modelinin Geliştirilmesi ve Hayata Geçirilmesi

Projemizin A.2.2.2. “14 Yeni Büyükşehir Belediyesi için Katılımcı Yerel Yönetişim Modelinin Geliştirilmesi ve Hayata Geçirilmesi” faaliyeti pilot uygulama çalışmaları kapsamında 11 Mart 2022 tarihinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisa Kent Konseyi, Yunusemre Belediyesi ve Yunusemre Kent Konseyi temsilcilerinin katılımıyla çevrimiçi toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda yerelde katılımcı mekanizmaların mevcut durumu hakkında tartışma…

9-10 Mart 2022 – A.2.2.1. Hizmet Sunumuna İlişkin Süreçlerin Sadeleştirilmesi Amacıyla Yerel Hizmet Sunum Standartlarının Geliştirilmesi ve Hayata Geçirilmesi

Projemizin A.2.2.1 “Hizmet Sunumuna İlişkin Süreçlerin Sadeleştirilmesi Amacıyla Yerel Hizmet Sunum Standartlarının Geliştirilmesi ve Hayata Geçirilmesi” faaliyeti kapsamında geliştirilen standartların yerel düzeyde uygulanabilirliğinin değerlendirilmesi ve büyükşehir belediyelerinde söz konusu standartlara uyumun geliştirilmesi amacıyla, 9-10 Mart 2022 tarihlerinde halk sağlığı hizmetleri alanında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne saha ziyareti gerçekleştirildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Türk Standartları…

7-8 Mart 2022 – A.2.2.1. Hizmet Sunumuna İlişkin Süreçlerin Sadeleştirilmesi Amacıyla Yerel Hizmet Sunum Standartlarının Geliştirilmesi ve Hayata Geçirilmesi

Projemizin A.2.2.1 “Hizmet Sunumuna İlişkin Süreçlerin Sadeleştirilmesi Amacıyla Yerel Hizmet Sunum Standartlarının Geliştirilmesi ve Hayata Geçirilmesi” faaliyeti kapsamında geliştirilen standartların yerel düzeyde uygulanabilirliğinin değerlendirilmesi ve büyükşehir belediyelerinde söz konusu standartlara uyumun geliştirilmesi amacıyla, 7-8 Mart 2022 tarihlerinde toplu taşıma sistemlerinde halk sağlığı hizmetleri alanında Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Türk Standartları…

3-4 Mart 2022 – A.1.1.9. AB Üye Devletlerinin Deneyimleri Doğrultusunda Belediye Yönetimindeki Teşebbüslerin İşleyişi Açısından Bir Mevzuat Tasarısı Geliştirilmesi Amacıyla Tavsiyeler Geliştirilmesi

Projemizin A.1.1.9. “AB Üye Devletlerinin Deneyimleri Doğrultusunda Belediye Yönetimindeki Teşebbüslerin İşleyişi Açısından Bir Mevzuat Tasarısı Geliştirilmesi Amacıyla Tavsiyeler Geliştirilmesi” faaliyeti kapsamında, 3-4 Mart 2022 tarihlerinde Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’ne pilot ziyaret gerçekleştirildi. Yerel yönetimlerde belediye/il özel idare şirketlerinin ve bütçe içi işletmelerini düzenleyen mevzuat çerçevesinin iyileştirilmesi ve bir uygulama rehberi hazırlanmasına yönelik çalışmalar yapılması amacıyla, Eskişehir…

3-4 Mart 2022 – A.2.2.1. Hizmet Sunumuna İlişkin Süreçlerin Sadeleştirilmesi Amacıyla Yerel Hizmet Sunum Standartlarının Geliştirilmesi ve Hayata Geçirilmesi

Projemizin A.2.2.1 “Hizmet Sunumuna İlişkin Süreçlerin Sadeleştirilmesi Amacıyla Yerel Hizmet Sunum Standartlarının Geliştirilmesi ve Hayata Geçirilmesi” faaliyeti kapsamında geliştirilen standartların yerel düzeyde uygulanabilirliğinin değerlendirilmesi ve büyükşehir belediyelerinde söz konusu standartlara uyumun geliştirilmesi amacıyla, 3-4 Mart 2022 tarihlerinde evde yaşlı bakım hizmetleri alanında Denizli Büyükşehir Belediyesi’ne saha ziyareti gerçekleştirildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Türk…

24 Şubat 2022 – A.2.2.2. 14 Yeni Büyükşehir Belediyesi için Katılımcı Yerel Yönetişim Modelinin Geliştirilmesi ve Hayata Geçirilmesi

Projemizin A.2.2.2. “14 Yeni Büyükşehir Belediyesi için Katılımcı Yerel Yönetişim Modelinin Geliştirilmesi ve Hayata Geçirilmesi” faaliyeti pilot uygulama çalışmaları kapsamında 24 Şubat 2022 tarihinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi, Trabzon Kent Konseyi, Akçaabat Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi, Akçaabat Kent Konseyi ve Ortahisar Kent Konseyi temsilcilerinin katılımıyla çevrimiçi toplantı…

23-24 Şubat 2022 – A.2.2.1. Hizmet Sunumuna İlişkin Süreçlerin Sadeleştirilmesi Amacıyla Yerel Hizmet Sunum Standartlarının Geliştirilmesi ve Hayata Geçirilmesi

Projemizin A.2.2.1 “Hizmet Sunumuna İlişkin Süreçlerin Sadeleştirilmesi Amacıyla Yerel Hizmet Sunum Standartlarının Geliştirilmesi ve Hayata Geçirilmesi” faaliyeti kapsamında geliştirilen standartların yerel düzeyde uygulanabilirliğinin değerlendirilmesi ve büyükşehir belediyelerinde söz konusu standartlara uyumun geliştirilmesi amacıyla, 23-24 Şubat 2022 tarihlerinde tarımsal destekleme hizmetleri alanında Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne saha ziyareti gerçekleştirildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Türk Standartları…

23-24 Şubat 2022 – A.2.2.1. Hizmet Sunumuna İlişkin Süreçlerin Sadeleştirilmesi Amacıyla Yerel Hizmet Sunum Standartlarının Geliştirilmesi ve Hayata Geçirilmesi

Projemizin A.2.2.1 “Hizmet Sunumuna İlişkin Süreçlerin Sadeleştirilmesi Amacıyla Yerel Hizmet Sunum Standartlarının Geliştirilmesi ve Hayata Geçirilmesi” faaliyeti kapsamında geliştirilen standartların yerel düzeyde uygulanabilirliğinin değerlendirilmesi ve büyükşehir belediyelerinde söz konusu standartlara uyumun geliştirilmesi amacıyla, 23-24 Şubat 2022 tarihlerinde evde yaşlı bakım hizmetleri alanında Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne saha ziyareti gerçekleştirildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Türk…