Yerel Yönetimlerde Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik Çalıştayı

13-14 Ocak 2020 tarihlerinde, şeffaflık ve hesap verebilirlik konusunda AB ülkeleri ve Türkiye karşılaştırmalı değerlendirme raporunun ön bulgularının tartışıldığı “Yerel Yönetimlerde Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik Çalıştayı”, merkezi kurum ve kuruluşlar, Büyükşehir Belediyeleri ve ilgili sivil toplum örgütlerinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

23 Temmuz Çalıştayı

Yerel yönetimlerin işleyişine ilişkin tam bir karşılaştırmalı değerlendirme çalışması geliştirilmesi”  faaliyeti kapsamında beş hizmet alanı 23-24 Mayıs tarihlerinde yapılan çalıştay kapsamında getirilen öneriler dikkate alınarak belirlenmiş ve 6 Avrupa Birliği ülkesinde de (Almanya, İngiltere, Fransa, Danimarka, İspanya ve Bulgaristan) yerel hizmet sunumu açısından incelenmiştir. Seçilen belediye hizmet alanları; (1) İtfaiye hizmetleri, (2) Evsel Katı Atık…

17-20 Haziran 2019

“A.1.1.2 Ülke deneyimlerinin değerlendirilmesi yoluyla yerel yönetimlerin kredi alma  sisteminin güçlendirilmesine ilişkin mevzuat tasarısına yönelik tavsiyeler geliştirilmesi faaliyeti” kapsamında, 17-18 Haziran 2019 tarihlerinde, yerel yönetimlerin kredi sisteminin güçlendirilmesine ilişkin mevzuat tasarısının geliştirilmesi için yazılmakta olan taslak raporun ön bulgularının  tartışıldığı  “Ülke Deneyimlerinin Işığında Yerel Yönetimlerin Kredi Alma Sistemlerinin Güçlendirilmesi Çalıştayı” Ankara Gölbaşı Vilayetler Evi’nde 30’dan…