2-6 Mart 2020 – Fransa Çalışma Ziyareti

LAR III Projesi’nin “A.1.1.11. AB üyesi 3 ülkeye teknik ziyaret gerçekleştirilmesi” faaliyeti kapsamında ikinci çalışma ziyareti 2-6 Mart 2020 tarihinde Fransa’ya gerçekleştirilmiştir. Çalışma ziyaretine İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü yetkilileri, Mevzuat Hazırlama Süreci Destek Grubu ve Yerel Yönetimler Danışma Grubu temsilcileri ile UNDP LAR III…

26 Şubat 2020 – MHSDG ve YYDG 4. Toplantısı

“A.1.1.1. İçişleri Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mevzuat Hazırlama Süreci Destek Grubu (MHSDG) ve Yerel Yönetimler Danışma Grubu (YYDG) kurulması” faaliyeti kapsamında, uzmanlarımızca hazırlanan “Avrupa Birliği Müktesebatının Yerelleştirilmesinin Türkiye’de Yerel Yönetimlerin Çalışma ve Sorumlulukları Üzerindeki Etkisine ilişkin Karşılaştırmalı Değerlendirme Raporu” ve “Belediyelerin Seçilmiş Fasıllarda Avrupa Birliği Müktesebatına Uyum Sağlamasına Yönelik Olarak Hazırlanan Rehber” sunularak,…

18 Şubat 2020 – A.2.2.1. Yerel Hizmet Sunum Standartlarının Geliştirilmesi ve Uygulanması Faaliyeti” Kapsamında Hizmet Standartlarının Belirlenmesine İlişkin Çalıştay

18 Şubat 2020 tarihinde, “A.2.2.1. Yerel Hizmet Sunum Standartlarının Geliştirilmesi ve Uygulanması Faaliyeti” Kapsamında Hizmet Standartlarının Belirlenmesine İlişkin Çalıştay, 10 Büyükşehir Belediyesinden (Ankara, Denizli, Tekirdağ, Ordu, Muğla, Kahramanmaraş, Konya, Kocaeli, Van, Elazığ) en az bir tanesi üst düzey yönetici olmak üzere (Genel Sekreter ve/veya Genel Sekreter Yardımcısı), farklı hizmet birimlerinden (sosyal hizmetler, erken çocukluk ve…

12-13 Şubat 2020 – Belediye Bağlı İdareleri ve Belediye Şirketleri Çalıştayı

Belediye Bağlı İdareleri ve Belediye Şirketleri Çalıştayı, 12-13 Şubat 2020 tarihinde Büyükşehir Su ve Kanalizasyon İdaresi’nden Genel Müdür veya Yardımcısı, belediye işletme ve iştiraklerinden üst düzey temsilci ve belediyeye bağlı kuruluşlar ve iştiraklerden sorumlu bir Genel Sekreter/Genel Sekreter Yardımcısının katılımlarıyla gerçekleştirilmiştir.

29 Ocak 2020 – MHSDG ve YYDG 3. Toplantısı

“A.1.1.1. İçişleri Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mevzuat Hazırlama Süreci Destek Grubu (MHSDG) ve Yerel Yönetimler Danışma Grubu (YYDG) kurulması” faaliyeti kapsamında, uzmanlarımızca hazırlanan “Yerel Yönetimlerin Kredi Sisteminin ve Borç Yönetiminin Güçlendirilmesi” ve Yerel Yönetimlerin İşleyişlerinin Kapsamlı Olarak Karşılaştırmalı Değerlendirilmesi” raporları sunularak, “Yerel Hizmet Sunum Standartlarının Geliştirilmesi” faaliyetine ilişkin olarak katılımcıların seçilecek hizmet alanları…

20-24 Ocak 2020 – İtalya & Slovenya Çalışma Ziyareti

LAR III Projesi’nin ikinci çalışma ziyareti, İkinci Bileşenimizin “2.2.3 Yerel Yönetimlerde Şeffaflık ve Hesap Verebilirliğin İyileştirilmesi” konulu faaliyeti çerçevesinde 20-24 Ocak 2020 tarihinde Slovenya ve İtalya’ya gerçekleştirilmiştir. Çalışma ziyaretine İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü yetkilileri, Türkiye Belediyeler Birliği, Ankara, Erzurum, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Malatya, Mardin,…

Yerel Yönetimlerde Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik Çalıştayı

13-14 Ocak 2020 tarihlerinde, şeffaflık ve hesap verebilirlik konusunda AB ülkeleri ve Türkiye karşılaştırmalı değerlendirme raporunun ön bulgularının tartışıldığı “Yerel Yönetimlerde Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik Çalıştayı”, merkezi kurum ve kuruluşlar, Büyükşehir Belediyeleri ve ilgili sivil toplum örgütlerinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.