Haberler
LAR III Projesi’nin A.2.3.2. “Yerel Seviyede Kadın Merkezleri, Çocuk Gelişim Merkezleri ve ilgili diğer sosyal hizmet birimlerinin personeline verilmek üzere kentsel farkındalık konusunda kapasite geliştirme programlarının tasarlanması ve hayata geçirilmesi” faaliyeti kapsamında, 24 Aralık 2020 tarihinde Belediye Engelli Merkezleri çalışanlarına yönelik, yaklaşık 80 kişinin katılımıyla kentsel farkındalık eğitimi çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiştir. Eğitim programı aynı zamanda YouTube’da canlı yayınlanmış olup, eğitim sonunda yapılan değerlendirme anketine göre, eğitim programına ilişkin memnuniyet oranının yüksek olduğu belirtilmiştir.